7/42 | 3/9/05 9:50 PM | nationals007

Pretty good start